Δημιουργική Απασχόληση

Εθελοντές μαζί με τα παιδιά θα απασχοληθούν σε πρώτο στάδιο ατομικά με κάθε παιδί.

Αν υπάρχει η δυνατότητα και το πλαίσιο, θα γίνει προσπάθεια να γίνουν και ομαδικές δραστηριότητες όταν και αν είναι εφικτό.

Είναι απαραίτητο στις πρώτες συμμετοχές κάθε παιδί να έχει μαζί τους και υλικό για δραστηριότητες που αγαπάει, που έχει το δυναμικό να εκτελέσει και να είναι όσο πιο συμμετοχικές είναι δυνατόν. Το υλικό αυτό θα το παίρνει πίσω το παιδί κάθε εβδομάδα.

Αν είναι εφικτό από πλευράς των γονέων να μην έχει ασχοληθεί μαζί του όσο περισσότερο είναι εφικτό.